VET

Erasmus+

„Dezvoltă-mi abilități, pregătește-mă pentru viitor!”

Numărul proiectului: 2020-1-RO01-KA102-078792

Perioada: Noiembrie 2020 - noiembrie 2022

Scop: Desfășurarea de mobilități pentru asigurarea pregătirii profesionale a elevilor noștri la un nivel calitativ înalt, care să conducă la apropierea viitorilor absolvenți de specificul real al calificării lor, prin înzestrarea cu experiență practică și abilități, în concordanță cu cerințele actuale ale locului de muncă și a perspectivelor în carieră. 

Grup țintă: 34 de elevi - 17 din domeniul de pregătire profesională Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea Coafor-stilist și 17 din domeniul de pregătire profesională Protecția mediului, calificarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului. 

Activități: Stagii de practică cu durata de 3 săptămâni la saloane și laboratoare din Lisabona, Portugalia

Mobilitate, Flux 1

Estetica.pdf

Mobilitate, Flux 2

Mediu.pdf

Impact Proiect

Main impact.pdf

Feedback 

Feedback participanti.pdf