VET

Erasmus+ KA122-VET

„Pași spre o carieră de succes cu Erasmus+”

Pași spre o carieră de succes cu Erasmus+

Numărul proiectului: 2024-1-RO01-KA122-VET-000218849 

Perioada: 01.11.2024 - 31.10.2025

Obiective: Proiectul își propune:

1. Îmbunătățirea competențelelor tehnice pentru 30 de elevi, în condiții de muncă reale, pentru a-i motiva să continue studiile și pentru a le facilita integrarea pe piața muncii

2. Creșterea nivelulului de conștientizare și îmbunătățirea competențelor de dezvoltare durabilă și digitale cu 25% 

3. Îmbunătățirea cu 25% a participării active și conștiente a elevilor la viața democratică în context european, promovarea valorilor comune și dezvoltarea angajamentului civic susținut.

Grup țintă: 30 de elevi - 15 din domeniul de pregătire profesională Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea Coafor-stilist și 15 din domeniul de pregătire profesională Protecția mediului, calificarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului. 

Activități: Stagii de practică cu durata de 3 săptămâni la saloane și laboratoare din Lisabona, Portugalia

Erasmus+ KA102

„Dezvoltă-mi abilități, pregătește-mă pentru viitor!”

„Dezvoltă-mi abilități, pregătește-mă pentru viitor!”

Numărul proiectului: 2020-1-RO01-KA102-078792

Perioada: Noiembrie 2020 - noiembrie 2022

Scop: Desfășurarea de mobilități pentru asigurarea pregătirii profesionale a elevilor noștri la un nivel calitativ înalt, care să conducă la apropierea viitorilor absolvenți de specificul real al calificării lor, prin înzestrarea cu experiență practică și abilități, în concordanță cu cerințele actuale ale locului de muncă și a perspectivelor în carieră. 

Grup țintă: 34 de elevi - 17 din domeniul de pregătire profesională Estetica și igiena corpului omenesc, calificarea Coafor-stilist și 17 din domeniul de pregătire profesională Protecția mediului, calificarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului. 

Activități: Stagii de practică cu durata de 3 săptămâni la saloane și laboratoare din Lisabona, Portugalia

Mobilitate, Flux 1

Estetica.pdf

Mobilitate, Flux 2

Mediu.pdf

Impact Proiect

Main impact.pdf

Feedback 

Feedback participanti.pdf